PRODUKTER

OM OSS

PRODUKSJON OG LEVERING

 

CITYBACKLITE&MEGABANNERS

BILLBOARDS

HVILEPULS

DIGITAL RETAIL

CARPARK PANORAMA

HANDLES

 

CITYBACKLITE
+ MEGABANNERS

Etablert  premiumprodukt i Oslo

Synlighet på store flater i bymiljøet

54 bakbelyste boards og mulighet for 7 Megabanners, med størrelser på hele 51 kvm!

 

Strategisk lokalisert ved byens knutepunkter og langs veier med mye ferdsel

 

 

 

Kommuniser i Norges største dagligvarekjeder, Kiwi, Meny og Spar

 

60.000 Handlevogner i 1000 Butikker, med 1 million handlende hver dag

 

Handlevognreklame som opplyser, markedsfører og øker salget av annonserte produkter


- Eksponering: 20 Minutter i snitt

- Impuls: Ideelt for produkter som krever kort kjøpsbeslutning

- Prøving: Øker sannsynligheten for at forbrukeren tester nye produkter

- Påminnelse: Unik påvirkning i kjøpsøyeblikket

- Lansering: Ekstra synlighet ved produktlanseringer

 

PREGOHANDLES

BILLBOARDS

Etablert dekningsmedie i Norges største byer.

550 Flater med god spredning i hele Norge

 

22+ Mill eksponeringer på 14 dager


Dekning av befolkningen 1.844.142 stk

 

48% Frontbelyste paneler

HVILEPULS

CARPARK

Panorama

& Elevators

 

 

Unikt digitalt annonsenettverk på 60%, av  fastlegekontorene i Norge

 

1,2 Millioner seere hver måned

 

90% Målt oppmerksomhet

 

70% Mener at Hvilepuls er en mer  troverdig kanal enn andre kanaler

 

Dekning i alle Norges 19 fylker

Nå en kjøpesterk målgruppe med premium bakbelyste flater nært forbundet med næringsområder og handel

Strategiske plasseringer i noen av de travleste P-husene i Norge

 

69% målt oppmerksomhet

 

21 Flater fordelt på 8 P-hus i Oslo, Stavanger og Bergen

 

Treff bilister i rett modus


DIGITALRETAIL

Digital POS mediekanal i noen av Norges største kjeder

 

2,9 milloner OTS pr uke på full serie

 

400 Lokasjoner


Rom for enkel segmentering og tidsstyring

 

Salgsutløsende kommunikasjon

 

Urban og kjøpesterk målgruppe